Diensten

Neem voor meer informatie over de dienstverlening van PRO-MPT, kennismaking of oriënterend gesprek contact op!

Interim Management

PRO-MPT Interim Management helpt uw organisatie bij vraagstukken waarvoor een frisse blik van buiten een bijdrage kan leveren aan structurele oplossingen. Wilt u professionaliseren of doelgerichter werken, een nieuwe strategie ontwikkelen en omzetten in handelen, samenwerking realiseren?

PRO-MPT verdiept zich in uw vraag en zoekt naar structurele oplossingen of verbeteringen in uw organisatie. PRO-MPT biedt u een frisse blik van buiten waardoor onbesproken vragen bespreekbaar kunnen worden gemaakt of vanzelfsprekendheden ter discussie worden gesteld. Omdat een interim functie een tijdelijke functie is, wordt vooraf bepaald wat PRO-MPT moet achterlaten na vertrek.

 Consultancy

 Binnen uw organisatie en de context waarin u opereert zijn continu nieuwe ontwikkelingen of wensen waarop u zich wilt of moet voorbereiden. Soms is externe ondersteuning nodig om vorm en inhoud te geven aan deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat het vraagt om specifieke kennis of deskundigheid of doordat het zodanig tijdrovend is dat er intern geen tijd voor is. PRO-MPT helpt u wanneer u tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft om projecten op te pakken en te leiden. Naast kennis en ervaring op het gebied van proces- en projectmanagement en organisatieveranderingen heeft PRO-MPT specifieke inhoudelijke kennis over bedrijfsvoering en de ontwikkelingen in het sociaal domein en de zorg.

 Onderzoek & Evaluatie

 PRO-MPT heeft veel ervaring in het opzetten en uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit is onderzoek dat direct bruikbare kennis moet opleveren om tot besluitvorming te kunnen komen, problemen op te lossen, diensten of beleid te ontwikkelen of te zien of de gestelde doelen op een efficiente en effectieve wijze worden uitgevoerd en bereikt. Op basis van de onderzoeksresulaten formuleert PRO-MPT heldere adviezen of aanbevelingen of ondersteunt u hierbij. Onderzoek vormt voor PRO-MPT altijd een basis om antwoord te geven op de vraag ‘wat moeten we doen om daar te komen waar we willen?!’.