Oplossingen voor de zorg

We zien een forse groei van het aantal huishoudens van boven de 70 jaar. Overheden en zorgpartijen en verzekeraars spelen daarop in door rekening te houden met een toename van ouderdomsziekten, het bieden van opvang en het inspelen op nieuwe manieren om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Dit vraagt om nieuwe concepten, producten en diensten met een juiste verbinding tussen wonen, zorg en ontmoeting. Steeds meer zoeken partijen elkaar daarbij op om oplossingen te bieden om in de eigen regio gezonder oud te kunnen worden en goede zorg te kunnen leveren. PRO-MPT ondersteunt en brengt partijen bij elkaar om in de eigen regio oplossingen te ontwikkelen en te realiseren. Daarbij rekening houdend met de verschillende taken, wetgeving, belangen en financieringsstromen.