Overzicht Opdrachten PRO-MPT*

 Interim Management

 • Procesregisseur/Kwartiermaker samenwerking jeugd 6 gemeenten Noord Veluwe – Gemeenten Noord Veluwe (2017-2019)
 • Interim hoofd beleid, strategie & projecten/lid MT (ontwikkeling en positionering beleidsteam sociaal domein & ruimtelijke ontwikkelingen) – Gemeente Appingedam (2015-2017)
 • Programmamanager Transitie & Transformatie Sociaal Domein – Gemeente Oldebroek (2015)
 • Interim directeur Stichting Welzijn Menterwolde (liquidatie van de stichting) – Bestuur SWM (2013)
 • Interim hoofd afdeling Samenleving/lid MT – Gemeente Oldebroek (2011)
 • Interim Clustermanager Personeel-en Salarisadministratie – Provincie Fryslan (2008)
 • Interim hoofd afdeling HR-office – Electrabel Zwolle (2008)

Consultancy & Project- en programmamanagement

Toekomstbestendige organisaties

 • Procesregisseur/Kwartiermaker samenwerking jeugd 6 gemeenten Noord Veluwe – Gemeenten Noord Veluwe (2017-2019)
 • Procesbegeleider evaluatie gemeentelijke organisatieverandering – gemeente Steenwijkerland (2018)
 • Adviseur plan van aanpak IGSD Steenwijkerland-Westerveld 2019-2022 – IGSD Steenwijkerland-Westerveld (2018)
 • Projectleider harmonisatie & overname peuteropvang ASWA/Kids2b – Gemeente Appingedam (2016-2017)
 • Evaluatie proces ‘Natuurlijk veranderen’ – gemeente Groningen (2017)
 • Evaluatie vernieuwing werkbegeleiding – gemeente Groningen (2017)
 • Interim hoofd beleid, strategie & projecten/lid MT (ontwikkeling en positionering beleidsteam sociaal domein & ruimtelijke ontwikkelingen) – Gemeente Appingedam (2015-2017)
 • Evaluatie uitvoering Gemeentelijke Belastingen voor Ten Boer, Delfzijl, Appingedam, Loppersum – Afdeling Belastingen Gemeente Groningen (2015)
 • Programmamanager Transitie & Transformatie Sociaal Domein – Gemeente Oldebroek (2015)
 • Projectleider Zaakgericht Werken – Provincie Fryslan (2012-2013)
 • Projectleider Logistiek & Duurzaamheid – NedTrain (2012)
 • Coach beleidsmedewerkers – Gemeente Oldebroek (2011)
 • Projectleider uitvoering samenvoeging Sociale Zaken – Gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) (2011)
 • Projectleider Performancemanagement P&O – Provincie Fyslan (2010)
 • Projectleider samenvoeging Sozawe en Werk & Inkomen – Gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf (2010)
 • Projectleider voorbereiding samenvoeging Sociale Zaken – Gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) (2010)
 • Projectleider employabiliteit (in-, door-, uitstroom) – Provincie Fryslan (2009)
 • Adviseur businesscase sociaal detacheringsbedrijf – Baanzicht Assen & Alescon (2009)
 • Trainer Wet Participatiebudget- Bestuursacademie Nederland (2009)
 • Projectleider Burgerpanels Regeldrukvermindering – Dienst DIA Gemeente Groningen (2008)
 • Projectleider Samenvoeging Personeel-en Salarisadministratie – Provincie Fryslan (2007)

Sociale en fysieke leefomgeving

 • Projectleider Sociaal Programma Versterkingsopgave Delfzijl-Noord – gemeente Delfzijl (2020)
 • Projectleider Preventieakkoord Alcohol, Roken, Overgewicht – Gemeente Oldebroek (2019-2020)
 • Projectleider Sociaal Plein Delfzijl – Gemeente Delfzijl (2018-2019)
 • Adviseur Armoedepact – Gemeenten Veendam, Pekela, Westerwolde (2009-2020)
 • Procesregisseur/Kwartiermaker samenwerking jeugd 6 gemeenten Noord Veluwe – Gemeenten Noord Veluwe (2017-2019) 
 • Evaluatie Maatwerkbudget WIJ Groningen – Gemeente Groningen (2017-2018)
 • Adviseur regionale ontwikkeling Jeugdhulp – Regio Noord Veluwe (2017)
 • Projectleider scenario’s integrale toegang sociaal domein & zorg – Gemeente Delfzijl (2017)
 • Interim hoofd beleid, strategie & projecten/lid MT (ontwikkeling en positionering beleidsteam sociaal domein & ruimtelijke ontwikkelingen) – Gemeente Appingedam (2015-2016)
 • Projectleider ontwikkeling Damster Zorgbalie – Stichting Eerstelijnszorg Appingedam & Gemeente Appingedam (2016)
 • Adviseur Armoedepact – Gemeenten Hoogezand Sappemeer, Slochteren, Menterwolde (2016)
 • Programmamanager Transitie & Transformatie Sociaal Domein – Gemeente Oldebroek (2015)
 • Programmamanager voorbereiding nieuwe wetgeving Sociaal Domein – Gemeente Oldebroek (2014)
 • Projectleider Toegang – Gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum (2014)
 • Projectleider Werkmodel Stip Groningen – MJD Groningen (2014)
 • Adviseur Lean-traject Werk – Gemeente Doetinchem (2014)
 • Projectleider Werkmodel Stip Groningen – MJD Groningen (2013)
 • Projectleider Uitvoering participatiebudget & wijkgerichte aanpak Steenwijk West – Gemeente Steenwijkerland (2009)
 • Adviseur Participatie Nu! – Regio Noord Veluwe (2009)
 • Adviseur Wet Participatiebudget – IGSD Steenwijkerland-Westerveld (2009)
 • Adviseur projectplan Participatiebudget – K-5 gemeenten (2009)
 • Trainer Wet Participatiebudget- Bestuursacademie Nederland (2009)
 • Projectleider Participatiebudget & wijkgerichte aanpak Steenwijk West – Gemeente Steenwijkerland (2008)
 • Projectleider plan van aanpak jongerenparticipatie Lewenborg – Dienst OCSW Gemeente Groningen (2007-2008)

Oplossingen voor de zorg

 • Projectleider Sociaal Plein Delfzijl – Gemeente Delfzijl (2018-2019)
 • Projectleider scenario’s integrale toegang sociaal domein & zorg – Gemeente Delfzijl (2017)
 • Gastdocent COL master healthy ageing – Hanze (2017)
 • Evaluatie Welzijn op recept Lewenborg – Gemeente Groningen/Menzis (2016-2017)
 • Projectleider ontwikkeling Damster Zorgbalie – Stichting Eerstelijnszorg Appingedam & Gemeente Appingedam (2015-2016)
 • Adviseur Slim Zorgafspraken maken – Verstegen Accountants (2015)
 • Evaluatie Welzijn op recept Hoendiep – Gemeente Groningen/Menzis (2015)

Onderzoek & evaluatie

 • Evaluatie Maatwerkbudget WIJ Groningen – Gemeente Groningen (2017-2018)
 • Evaluatie klanttevredenheid MijnGKB – GKB Groningen (2017)
 • Evaluatie Welzijn op recept Lewenborg – Gemeente Groningen/Menzis (2016-2017)
 • Evaluatie uitvoering Gemeentelijke Belastingen voor Ten Boer, Delfzijl, Appingedam, Loppersum – Afdeling Belastingen Gemeente Groningen (2015)
 • Evaluatie Welzijn op recept Hoendiep – Gemeente Groningen/Menzis (2015)
 • Evaluatie Casusoverleg top-50 – Dienst OCSW Gemeente Groningen (2009)

*Overzicht opdrachten en werkzaamheden bij Deloitte en bij Bureau Onderzoek Gemeente Groningen op aanvraag.