Toekomstbestendige organisaties

PRO-MPT werkt aan stevige, wendbare en veerkrachtige organisaties die open en pro-actief een plek in nemen in de samenleving.

Bij de overdracht van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar decentrale overheden, de verwachting dat inwoners meer zelf doen en bij de nieuwe bewegingen in onze samenleving, horen veranderingen in de bestuurlijke en ambtelijke cultuur en werkwijzen.

Dit betekent dat organisaties en mensen zich continu moeten blijven ontwikkelen en oog en oor moeten hebben voor veranderende omstandigheden en gevoelens. De kunst daarbij is om een nieuwe orde te vinden in complexe en soms chaotische situaties.

Dat vraagt om vertrouwen krijgen en vertrouwen geven, om ruimte geven en ruimte benutten, om vasthouden en loslaten, om inspireren en creƫren.