Welkom bij PRO-MPT!

Ondernemen, onderzoeken en samenwerken geven mij inspiratie en plezier. Na banen als toegepast wetenschappelijk onderzoeker en (organisatie)adviseur ben ik begin 2007 gestart met PRO-MPT. PRO-MPT staat voor het actief en professioneel doen van managementprojecten. Als interim manager, kwartiermaker, projectleider of programmamanager.

In PRO-MPT kan ik mijn passie voor organiseren en het realiseren van samenwerking, mijn inhoudelijke kennis en ervaring met de publieke zaak, het sociale domein en de persoonlijke ontwikkeling van mensen combineren met mijn specifieke expertise als socioloog en veranderkundige adviseur.

Mijn opdrachtgevers zijn lokale en provinciale overheden, organisaties op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen en private ondernemingen. Afwisseling van organisaties en organisatieculturen houden mij scherp en geven mij energie. Daarnaast participeer ik actief in verschillende netwerken met als doel persoonlijke en inhoudelijke groei.